Start - Dev - Conferences - Od kryzysu do sukcesu w biznesie

Od kryzysu do sukcesu w biznesie

print as PDF

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
a) kryzys gospodarczy i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
b) przywództwo w organizacji i rola kadry kierowniczej w zarządzaniu kryzysowym,
c) współpraca międzyorganizacyjna jako narzędzie wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
d) kryzys i rozwiązania antykryzysowe w sektorze MSP,
e) narzędzia wspierające zarządzanie kryzysowe (systemy wczesnego ostrzegania),
f) profilaktyka antykryzysowa w biznesie,
g) odnowa strategiczna i organizacyjna przedsiębiorstw,
h) rozwiązania antykryzysowe w wybranych obszarach funkcjonalnych
i) zaufanie i zaangażowanie pracowników w warunkach kryzysu,
j) czynniki sukcesu i determinanty rozwoju organizacji,
k) inne problemy związane z zarządzaniem rozwojem organizacji.

Polski
Łódź
z
27 maj 2015