Start - Dev - Conferences - Problemy ekonomiczne ekorozwoju

Problemy ekonomiczne ekorozwoju

print as PDF

Cele konferencji:
a) rzeczywiste problemy teorii uszkodzenia Balatsky,
b) ekologiczne i ekonomiczne sprzeczności procesów reprodukcji w kontekście globalizacji,
c) mechanizmy rozwoju innowacji ekologicznych,
d) problemy pieniężne i finansowe mierzalności i ewidencji majątku narodowego,
e) mechanizmy rozwoju, cykliczne oddziaływanie środowiskowe i ekonomiczne,
f) koncepcja zrównoważonego rozwoju i problemy dominacji kapitału finansowego.

Polski
Sumy (Ukraina)
o
06 maj 2014