Start - Dev - Conferences - Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej logistyki

Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej logistyki

print as PDF

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń praktyków z obszarów logistyki, transportu i dziedzin pokrewnych, a także dyskusja na temat nowych koncepcji doskonalących systemy logistyczne i transportowe.

Polski
Bielsko-Biała
o
15 paź 2015