Start - Dev - Conferences - Public administration for sustainable development: challenges and prospects at national and local levels

Public administration for sustainable development: challenges and prospects at national and local levels

print as PDF

Główne tematy konferecji:
1. Zarządzanie instytucjami publicznymi dla zrównoważonego rozwoju.
2. Współczesne wyzwania wyważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.
3. Ekologiczno-innowacyjne modelowanie dla zrównoważonego rozwoju.
4. Racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi i ochrona zasobów.
5. Ekologiczne i ekonomiczne bezpieczeństwo i konkurencyjność terytorialna.
6. Aspekty prawne zapewniające warunki dla zrównoważonego rozwoju.
7. Zrównoważony rozwój terytorialny w kontekście integracji Euro-Atlantyckiej.
8. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju.
9. Mechanizmy finansowe dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu.

Polski
Mariupol - Kijów
w
Od 27 maj 2021 do 28 maj 2021