Start - Dev - Conferences - Scientific horizon in the context of social crises

Scientific horizon in the context of social crises

print as PDF

Wraz z rozwojem gospodarski światowej następują kryzysy, problemy kulturowo-finansowe, poważne asymetrie w dystrybucji dochodów i zasobów, nierównowaga, dysproporcje, konflikty i niestety pandemie, które w dzisiejszym zglobalizowanym świecie i na obecnym etapie nauki i rozwoju technologicznego, wpływają na światową gospodarkę. Przestrzeganie gwarancji długu jako decydującego czynnika w stabilnym państwie makrofinansowym jest pilnym problemem dla świata w dobie pokryzysowej. Podstawą zapewnienia wzrostu gospodarczego i społecznego, tworzenia produkcji, poprawy dobrobytu ludzi jest odbudowa i wzmocnienie systemu finansowego tj. zapewnienie pomyślnej transformacji, która pozwoli osiągnąć stabilność finansową we wszystkich sektorach i wspierać pozytywny wzrost gospodarczy.

Polski
Tokio
z
Od 06 lut 2021 do 08 lut 2021