Start - Dev - Conferences - Strategic prospects of development of economic entities in an unstable economic environment

Strategic prospects of development of economic entities in an unstable economic environment

print as PDF

Główne tematy konferencji:

1.       Strategie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w UE: doświadczenie i współczesne realia.

2.       Determinanty innowacyjnego rozwoju gospodarki narodowej w obliczu globalizacji.

3.       Polityka finansowa: problemy i perspektywy poprawy.

4.       Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem: problemy i perspektywy rozwoju.

5.       Innowacyjny rozwój na Ukrainie: istniejący potencjał i kluczowe kwestie jego realizacji.

6.       Ekonomia zarządzania środowiskowego i ochrony środowiska: nowoczesne koncepcje.

7.       Aktualne pytania dotyczące teorii i praktyki stosowania technologii informatycznych oraz metod i modeli matematycznych w gospodarce.

Polski
Kremenchuk
z
Od 15 mar 2021 do 17 mar 2021