Start - Dev - Conferences - Sustainable development as a platform for Ukraine’s European Integration

Sustainable development as a platform for Ukraine’s European Integration

print as PDF

Głowne tematy konferencji:

- zrównoważony rozwój jako siła napędowa nowoczesnej gospodarki,
- procesy eurointegracji i ich potencjał rozwoju gospodarczego,
- administracja publiczna jako narzędzie zrównoważonego rozwoju,
- współpraca międzynarodowa jako podstawowa część zrównoważonego rozwoju,
- edukacja dla zrównoważonego rozwoju - szanse, wyzwania, perspektywy.

Polski
Kijów
w
08 lis 2019