Start - Dev - Conferences - Synergia a dobro wspólne

Synergia a dobro wspólne

print as PDF

Konferencja poświęcona problematyce synergii tj. takiemu współdziałaniu części złożonego systemu/całości, które powoduje w nim dobroczynne zmiany funkcjonalne i/lub strukturalne, których nie może spowodować żaden z jego poszczególnych elementów składowych wziętych oddzielnie. Innymi słowy, takie współdziałanie przynajmniej dwu rzeczy/podmiotów, którego wynik jest większy niż suma indywidualnych osiągnięć.

Polski
Nowy Sącz
z
22 kwi 2010