Start - Dev - Conferences - Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym

Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym

print as PDF

Sprzęgnięcie tradycyjnego sensu pojęcia toposu z metaforyką toposu-miejsca o antycznej proweniencji tworzy nowe miejsce: platformę krzyżowania się różnorodnych kierunków badań dorobku filozoficznego, a to za sprawą kulturowej wszechobecności filozofii. Dlatego organizatorzy konferencji pragnęli zainteresować filozofów różnych specjalności, ale również teoretyków, socjologów i historyków kultury, badaczy mediów i komunikacji społecznej i innych specjalistów do badań toposów filozoficznych i ich „lokacji” w różnych dziedzinach życia. Powyższe przykłady to tylko ilustracyjna paleta zagadnień badawczych toposu-miejsca (w) filozofii, do ubarwienia której zaprosił Instytut Filozofii.

Polski
Częstochowa
z
Od 28 wrz 2017 do 29 wrz 2017