Start - Dev - Conferences - Trzecia Debata Oksfordzka – Ewolucja miasta. W kierunku miasta innowacyjnego?

Trzecia Debata Oksfordzka – Ewolucja miasta. W kierunku miasta innowacyjnego?

print as PDF

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. 

Polski
Bielsko-Biała
o
25 maj 2018