Start - Dev - Conferences - Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

print as PDF

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w ujęciu teoretycznym i empirycznym.

Polski
Bielsko-Biała
o
04 cze 2010