Start - Dev - Conferences - Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

print as PDF

Celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacją.
Obszary tematyczne:
a) aktualne wyzwania w rozwoju organizacji,
b) współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania w organizacji,
c) bieżące i perspektywiczne warunki społeczno-gospodarcze funkcjonowania organizacji,
d) metody i instrumenty kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych,
e) zarządzanie zasobami organizacji,
f) sposoby poprawy innowacyjności i konkurencyjności organizacji,
g) efektywność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości.

Polski
Wisła
o
31 mar 2011