Start - Dev - Conferences - Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym

Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym

print as PDF

Cele konferencji:
a) wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki, obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w szkolnictwie wyższym w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
b) integracja środowisk akademickich podejmujących badania naukowe oraz działania praktyczne w zakresie doskonalenia procesów zarządzania w szkolnictwie wyższym zarówno z punktu widzenia całości systemu szkolnictwa wyższego, jak i poszczególnych szkół wyższych,
c) utworzenie programu nowej specjalności zarządzania w szkolnictwie wyższym w ramach studiów drugiego stopnia.

Polski
Bielsko-Biała
o
28 lis 2012