Start - Dev - Conferences - Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku

Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku

print as PDF

Cele konferencji:
a) prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
b) dyskusja na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach globalizacji,
c) podejście do modeli funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
d) organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków z obszarów zarządzania jednostek samorządu terytorialnego i dziedzin pokrewnych.

Polski
Ibidem immitto lucidus voco.
o
18 wrz 2014