Start - Dev - Conferences - Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu

Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu

print as PDF

Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Przyczyni się ona do transferu nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego jak również podejścia projektowego. Każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie wybitnych pracowników naukowych, jak również praktyków.

Polski
Warszawa
z
24 maj 2017