Start - Dev - Conferences - Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

print as PDF

Problematyka konferencji:
a) zrównoważony rozwój państwa: teoria, metodologia, mechanizmy zapewnienia,
b) realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu ekonomicznego i ekologicznego bezpieczeństwa państwa,
c) energetyka w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,
d) organizacyjno-ekonomiczne mechanizmy i praktyczna realizacja zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,
e) technologie informacyjne w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Polski
Kijów (Ukraina)
w
28 kwi 2015