Start - Dev - Conferences - Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

print as PDF

Celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju w XXI wieku oraz wymiana praktycznych doświadczeń i wyników badań w przedmiotowym zakresie.

Polski
Kijów (Ukraina)
w
19 maj 2016