Start - Dev - Conferences - Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

print as PDF

Cel konferencji: prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych problemów zrównoważonego rozwoju w ХХІ wieku.
Obszary tematyczne:- zrównoważony rozwój państwa: teoria, metodologia, mechanizmy zapewnienia,- realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu ekonomicznego i ekologicznego bezpieczeństwa państwa,- energetyka w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,- organizacyjno-ekonomiczne mechanizmy i praktyczna realizacja zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,- technologie informacyjne w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Polski
Kijów (Ukraina)
w
11 maj 2017