Start - Dev - Study - Bez barier, bez granic

Bez barier, bez granic

print as PDF

Główne cele badawcze:
a) źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,
b) finanse i rachunkowość finansowa,
c) finanse i rachunkowość zarządcza,
d) wykorzystanie IAS/IFRS w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wpływ na pomiar ich produkcyjności,
e) analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw,
f) ekologia bez granic,
g) społeczna odpowiedzialność.

Polski
dr hab. Eva Sikorova, prof. WSEH
Data: 
Od czwartek, 1 Styczeń, 2015 do czwartek, 1 Grudzień, 2016