Start - Dev - Study - E-administracja wobec rzeczywistości

E-administracja wobec rzeczywistości

print as PDF

Projekt ma na celu wykazanie wpływu rozwoju e-administracji na standardy obsługi interesanta wypracowane na podstawie zasad ogólnych k.p.a. oraz określenie relacji postanowień zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji do zasad etyki urzędniczej w kontekście elektronicznego załatwiania spraw.

Polski
Dr Mirosław Wątroba
Data: 
Od poniedziałek, 10 maj, 2021 do niedziela, 30 Kwiecień, 2023