Start - Dev - Study - Młodzi na start

Młodzi na start

print as PDF

Projekt poświęcony jest problematyce bezrobocia wśród młodych, w tym:
a) sytuacji na krajowym/międzynarodowym rynku pracy dotyczącym osób młodych,
b) formom zatrudnienia osób młodych,
c) zjawiskom patologicznym występującym wśród młodych w związku z brakiem zatrudnienia,
d) zanikaniu aktywności zawodowej, w tym również twórczej wśród osób młodych,
e) efektywnym i skutecznym metodom oraz programom przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych.

Polski
dr Katarzyna Zięba
Data: 
wtorek, 10 Grudzień, 2013