Start - Dev - Study - Młodzi z POWERem do pracy

Młodzi z POWERem do pracy

print as PDF

Problematyka badawcza projektu obejmuje:
a) zjawisko NEET jako wyzwanie dla współczesnego rynku pracy i systemu edukacji,
b) sytuację młodych kobiet (w wieku 25-29) na polskim rynku pracy,
c) rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych,
d) wpływ instytucji otoczenia biznesu/instytucji edukacyjnych na sytuację osób młodych na rynku pracy,
e) uregulowanie prawne dotyczące wsparcia osób młodych na rynku pracy,
f) rodzaje współczesnych form wsparcia dla młodych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Polski
dr Katarzyna Zięba
Data: 
Od poniedziałek, 1 Czerwiec, 2015 do sobota, 31 Grudzień, 2016