Start - Dev - Study - Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

print as PDF

W ramach projektu analizie poddano następujące zagadnienia:
a) kierunki rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem,
b) wybrane czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw,
c) ryzyko a bezpieczeństwo rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.

Polski
dr hab. Jan Wnuk, prof. WSEH
Data: 
sobota, 10 Styczeń, 2009