Start - Dev - Study - Nowoczesne tendencje w zarządzaniu

Nowoczesne tendencje w zarządzaniu

print as PDF

Projekt badawczy obejmuje trzy nurty:
a) globalne aspekty zarządzania,
b) problemy sektora publicznego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego,
c) wybrane problemy zarządzania organizacjami.

Polski
dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. WSEH
Data: 
czwartek, 10 Styczeń, 2008