Start - Dev - Study - Śląski Klaster Edukacji

Śląski Klaster Edukacji

print as PDF

Celem projektu jest przeprowadzenie badań w zakresie:
a) identyfikacji potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego z zastosowaniem innowacyjnych metod uczenia oraz rozpoznania postrzeganych barier i korzyści zastosowania tych metod w badanych przedsiębiorstwach,
b) badań synergii pomiędzy dostępną na rynku ofertą edukacyjną a kierunkami rozwoju technologii wdrażanych programem rozwoju technologii WSL 2010-2020,
c) bilansu strategicznego regionu w zakresie warunków i możliwości rozwoju klastra edukacyjnego (branży edukacyjnej).

Polski
dr Beata Kupiec-Teahan
Data: 
sobota, 4 Styczeń, 2014