Start - Dev - Study - Wybrane aspekty kształcenia językowego

Wybrane aspekty kształcenia językowego

print as PDF

Główne cele badawcze projektu to:

- trudności napotykane przez studentów zagranicznych uczących się języka polskiego jako obcego,

- powody rezygnacji ze studiów w dziedzinie filologii angielskiej,

- rola nauczania języków obcych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,

- łączenie nauczania języków obcych z nauczaniem wartości,

- wykorzystanie aplikacji Duolingo w uczeniu się języków obcych podczas pandemii,

- rola promotora w rozwijaniu umiejętności badawczych i językowych studentów filologii,

- godzenie potrzeb językowych uczniów i studentów z programem nauczania lub sylabusem.

Polski
Dr Teresa Włosowicz
Data: 
Od czwartek, 15 Kwiecień, 2021 do sobota, 31 Grudzień, 2022