Start - Dev - Study - Zrównoważona mobilność w aglomeracji miejskiej

Zrównoważona mobilność w aglomeracji miejskiej

print as PDF

Główne cele badawcze:

- określenie stopnia zrównoważonego rozwoju transportu na badanym obszarze,

- zdefiniowanie jakości zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla mieszkańców,

- możliwości zmiany preferencji osób korzystających z transportu indywidualnego na transport zbiorowy (miejski, podmiejski – autobusowy, kolejowy, rowerowy),

- wpływ ograniczenia wjazdu do centrów miast na zmianę preferencji,

- określenie czynników wpływających na wzrost mobilności a Aglomeracji Bielskiej,

- rewitalizacja linii kolejowych i wpływ na mobilność osób z obszarów podmiejskich Aglomeracji Bielskiej.

Polski
Mgr Damian Szymanek
Data: 
Od środa, 5 maj, 2021 do niedziela, 31 Październik, 2021