Start - Ewa Sujecka

Ewa Sujecka

print as PDF

Powstanie Stowarzyszenia Bielskich Doradców Zawodowych i Personalnych stanowiło odpowiedź na potrzebę integracji środowiska doradców zawodowych oraz tych wszystkich, którym bliski był problem bezrobocia w Bielsku-Białej.

Jest to organizacja non-profit, która stawia sobie za cel kształtowanie w świadomości społeczeństwa potrzeby ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zgodnie z wymogami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Misją Stowarzyszenia jest szerzenie idei kształcenia przez całe życie. Stowarzyszenie realizuje tę misję poprzez:

  • wspieranie rodziców w planowaniu kariery ich dzieci, coaching rodzicielski,
  • organizację spotkań w celu szerzenia świadomości zmieniającego się rynku pracy i potrzeby ustawicznego rozwoju i kształcenia,
  • propagowanie rozwoju małych, rodzinnych firm usługowych, spółdzielni socjalnych,
  • organizację szkoleń, warsztatów dla zagrożonych bezrobociem, młodzieży oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy, zmianą pracy, zmianą zawodu, itd.,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, trenerem, coachem, mediatorem.