Start - Oferta Edukacyjna - Szkoła Kultury i Języka Polskiego

Szkoła Kultury i Języka Polskiego

print as PDF

LINK DO FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH BĘDZIE DOSTĘPNY W ZAKŁADCE "EGZAMIN" 1 LUTEGO OD GODZ. 12:00.

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna organizuje kursy przygotowawcze i egzaminy z języka polskiego jako obcego.

Trwa rekrutacja na najbliższy kurs przygotowawczy. Wypełniony kwestionariusz (do pobrania poniżej) prosimy przesłać na adres jezykpolski@wseh.pl lub złożyć w sekretariacie uczelni.

 

Oświadczenie Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w sprawie egzaminów certyfikatowych w stanie epidemii

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jezykpolski@wseh.pl (dotyczy kursu) lub certyfikacja@wseh.pl (dotyczy egzaminu) lub pod nr. telefonu +48 33 816 51 70.

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku: 2021

Oferta:

Szkoła Kultury i Języka Polskiego organizuje kursy przygotowujące do Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1 i B2 dla osób dorosłych, oraz na poziomie A1 i A2 dla dzieci i młodzieży.

 

Prowadzące:

Justyna Magiera - prowadząca kurs przygotowawczy do egzaminu z języka polskiego jako obcego dla dorosłych.

Agnieszka Sromek - prowadząca kurs z języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży.

 

Kurs obejmuje: 30 godzin lekcyjnych, dwa razy w tygodniu 1.5 godziny, w godzinach popołudniowych

 

Opłaty za kurs należy dokonać po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu kursu.

Opłata za kurs: 450 PLN (przy minimum 10. osobach)

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:  

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975

Tytuł płatności: Kurs z języka polskiego, imię i nazwisko, poziom

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników.

 

Kurs będzie prowadzony w formie online!

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs prosimy przesyłać na adres: jezykpolski@wseh.pl

Szkoła Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej planuje przeprowadzenie egzaminu na poziomach B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) oraz na poziomie B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) w dniach 27-28 marca 2021 r.

 

REJESTRACJA ROZPOCZNIE SIĘ 1 LUTEGO O GODZ. 12:00.

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia egzaminu na danym poziomie, w przypadku gdy do 2 lutego 2021 r. do godz. 12:00 nie zbierze się na nim minimalna liczba 10 osób.

 

Aby przystąpić do egzaminu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w dniu rozpoczęcia zapisów!);

2. po otrzymaniu informacji na adres e-mail, wnieść opłatę za egzamin w ciągu 24 godzin;

3. przesłać na adres certyfikacja@wseh.pl potwierdzenie dokonania opłaty. 

 

Po zaksięgowaniu wpłaty prześlemy informację o pomyślnym zarejestrowaniu na egzamin.

 

PO PRZESŁANIU FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY POZIOMU EGZAMINU.

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY:

Opłatę za egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego oblicza się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę.

Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

  • poziom B1, B2 równowartość 150 euro w polskich złotych*  

Egzamin w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

  • poziom B2 równowartość 90 euro w polskich złotych*

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro**.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank)

58 1030 0019 0109 8503 0009 7975

Tytuł płatności: Egzamin z języka polskiego, imię i nazwisko, data urodzenia, poziom

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu z przyczyn od niej niezależnych, spowodowanych ograniczeniami COVID-19.

 

*Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Art. 11g pkt 5 (Dz.U. 2015 poz. 1132)

**Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Art. 11g pkt 7 (Dz.U. 2015 poz. 1132)

 

Przydatne linki:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/wskazowki-dla-zdajacych/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu/

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/