Start - Zakład zarządzania produkcją

Zakład zarządzania produkcją

print as PDF

Zakład zarządzania produkcją w Katedrze zarządzania funkcjonuje w strukturach Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej od 2013 roku i został utworzony w celu wspierania przedsiębiorców w szeroko rozumianym zarządzaniu produkcją z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych.

 

W zakres badań naukowych prowadzonych przez Zakład wchodzą następujące kluczowe zagadnienia:

- badania i kształtowanie systemów organizacji i kierowania,

- zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw produkcyjnych,

- ekonomika procesu produkcyjnego,

- innowacyjność procesu produkcyjnego,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- projektowanie procesów produkcyjnych,

- efektywność kosztowa procesów produkcyjnych,

- efektywność energetyczna procesów produkcyjnych z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i rozwiązań zmniejszających iość odpadów produkcyjnych oraz recykling materiałów i odzysk energii,

- techniki komputerowe wspierające procesy kluczowe w przedsiębiorstwie,

- usługi IT i oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją,

- usługi IT i oprogramowanie prowadzące do poprawy szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa,

- wybrane zagadnienia technologii wytwarzania i nauki o materiałach.

 

Ważnym elementem pracy Zakładu jest wspomaganie przedsiębiorstw w formułowaniu strategii innowacji, we wdrażaniu w ich działalności usprawień, w tym nowych metod produkcji i innowacji technologicznych, w formułowaniu strategii jakości, a także we wdrażaniu metod organizacyjnych wypływających z myślenia jakościowego.

 

Kierownik Zakładu: dr inż. Mirosław Laszczak (PBN ID: 896121)