Start - Publikacje - Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice

Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice

print as PDF

Sylwester Wróbel (red.), Rafał Glajcar, Marek Mazur, Małgorzata Nędza, Bożena Pietrzko,Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2003, 222 strony

Książka poświęcona jest wyborom prezydenckim w Polsce w 2000 roku, a także - przedstawionym jako tło porównawcze - wyborom głowy państwa w Rosji i USA w tym samym roku, jako że wybory w tych właśnie krajach miały znaczenie nie tylko wewnętrzne, ale i międzynarodowe. Książka opisuje kampanie wyborcze w tych trzech krajach, z których każda ma unikalne cechy. Zamieszczone w zbiorze teksty ukazują odmienne aspekty miejsca i roli głowy państwa w życiu politycznym Polski, Rosji i USA, a także różne zagadnienia kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich w tych krajach. Przy widocznej w artykułach specyfice spojrzeń poszczególnych autorów na analogiczne i charakterystyczne problemy dostrzega się również łączące autorów podejście politologiczne kładące nacisk na behawioralne i funkcjonalne aspekty analizowanych zjawisk. W książce autorzy przedstawili różnorodne, a nie tylko prawno-administracyjne kwestie związane z prezydenturą i wyborami prezydenckimi.

Cena: 35 PLN

zamów