Start - Publikacje - Interdyscyplinarne uwarunkowania współczesnego zarządzania

Interdyscyplinarne uwarunkowania współczesnego zarządzania

print as PDF

INTERDYSCYPLINARNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

Bielsko-Biała, 2018

ISBN 978-83-63649-09-8

pod red. Michała Śleziaka

Prezentowana publikacja – Interdyscyplinarne uwarunkowania współczesnego zarządzania – powstała w oryginalnych okolicznościach: w związku z obchodami dwudziestolecia istnienia Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Grupa studentów, która w roku jubileuszowym Uczelni, przystępowała do egzaminu ukończenia studiów magisterskich, podjęła decyzję o aktywnym udziale w powyższej uroczystości. Zdecydowali się przygotować artykuły z interesującej ich problematyki zarządzania i planowania, a następnie opublikować je w ramach monografii. Pragnęli tą drogą podziękować za lata studiów na Uczelni, za zdobytą wiedzę, nawiązane kontakty naukowe i przyjacielskie, za wszelkie wsparcie ze strony kadry profesorskiej i władz Uczelni.

Na łamach niniejszej publikacji trzynastu autorów przedstawiło swoje przemyślenia dotyczące swoich naukowych badań, inspiracji i pasji odnoszących się do ich różnorodnych poszukiwań. W swoich pracach starali się ukazać, nie tylko przemyślenia odnoszące się do kwestii związanych z naukami o zarządzaniu czy planowaniu, ale także wskazać na potrzebę nie pomijania oparcia tej problematyki o świat fundamentalnych wartości, którymi kieruje się człowiek.

Bogactwo rozważań z zakresu nauk o zarządzaniu świadczy nie tylko o sporej wiedzy autorów, ale także o samej Uczelni Jubilatce, która swoim doświadczeniem wykształciła u studentów pasję własnego rozwoju, nie tylko zawodowego, ale także naukowego. Dlatego, też powyższa monografia prezentuje obraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, która opiera się o filar naukowo-dydaktyczny oraz o filar praktycznego zastosowania nauki w biznesie. Największym atutem tej monografii jest różnorodność artykułów wynikająca z szerokiej wiedzy autorów oraz ich doświadczenia zawodowego i prowadzonych w ostatnim roku badań.

Cena: 30 zł

zamów