Start - Publikacje - Marketing and management of innovations 1’2014

Marketing and management of innovations 1’2014

print as PDF

Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Sumski. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Pan profesor Sergii Illiashenko. Zastępcą redaktora naczelnego jest Pani Olga Prokopenko, prof. WSEH. Jest to czasopismo periodyczne wydawane od 2010 roku. Opisywany egzemplarz jest to numer pierwszy z 2014 roku.

Uniwersytet Sumski, Ukraina, ISSN 2218-4511

Czasopismo obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty innowacyjnych transformacji w ekonomii.

Numer pierwszy czasopisma składa się z 5 części:
- Rozdział 1 Marketing innowacji
- Rozdział 2 Innowacje w marketingu
- Rozdział 3 Innowacyjne zarządzanie
- Rozdział 4 Problemy w zarządzaniu rozwojem innowacyjnym
- Rozdział 5 Marketing ekologiczny w zarządzaniu

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua

zamów