Start - Publikacje - Rozwój Firmy : Zarządzanie – Jakość - Wartość

Rozwój Firmy : Zarządzanie – Jakość - Wartość

print as PDF

Rozwój Firmy : Zarządzanie – Jakość - Wartość - Rok 2000,

praca zbiorowa pod red. Andrzeja Chodyńskiego

Książka ta zawiera materiały z międzynarodowej konferencji Rozwój firmy: zarządzanie-jakość- wartość. Rozwój firmy traktowany jest jako decydujący czynnik pozwalający na utrzymanie przewagi na rynku wśród konkurencji. Podstawą prezentacji są przesłanki teoretyczne związane z rozwojem firmy oraz wyniki badań i zebrane doświadczenia w różnych częściach Europy. Szczególny nacisk położono na szanse rozwojowe firm wynikające z umiejętnego zarządzania i osiągania kolejnych poziomów jakości firm, procesów produktów.

zamów