Start - Publikacje - Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, regionu, społeczeństwa: innowacyjne podejście do zapewniania

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, regionu, społeczeństwa: innowacyjne podejście do zapewniania

print as PDF

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA, REGIONU, SPOŁECZEŃSTWA: INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ZAPEWNIENIA

W monografii zbadano nowe podejście i aktualne kwestie tworzenia metodologii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, regionu, społeczeństwa. Sugerowane podejście do wykorzystania innowacji w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju na różnych szczeblach zarządzania. Analizowane i proponowane główne kierunki współpracy międzynarodowej w sferze innowacyjno-inwestycyjnego zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Zbadano technologie zarządzania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemów produkcyjnych. Ujawniono aktualne problemy i perspektywy zrównoważonego rozwoju w podziału sektorów. Proponowane podejście naukowo-metodyczne do oceny skuteczności instrumentów zapewnienia zrównoważonego rozwoju i wyników ich stosowania. Adresatem wyników badań są specjaliści w dziedzinie ekonomii środowiska, innowacyjnego zarządzania i marketingu, ekonomii przedsiębiorstwa, rozwoju regionalnego, regulacji makroekonomicznej, jak również nauczyciele i studenci dziedziny nauk ekonomicznych.

Monografia została przygotowana w języku rosyjskim.

ISBN 978-83-63649-28-9

wersja elektroniczna

zamów