Start - Aktualnosci - Business Studies - przyszłościowe studia biznesowe w języku angielskim

Business Studies - przyszłościowe studia biznesowe w języku angielskim

print as PDF

18 lip 2022

Business Studies to kierunek, który niemal gwarantuje absolwentowi zatrudnienie w szeroko rozumianym biznesie. Nie tylko pozwoli na łatwiejsze zdobycie pracy w firmach międzynarodowych i zagranicznych, ale ułatwi także rozwój własnej działalności o skali globalnej, jeśli przyszły student będzie wolał podążać alternatywną ścieżką kariery.

Dlaczego warto wybrać studia z wykładowym językiem angielskim?

Język angielski jest obecnie językiem międzynarodowym. Określa się go nawet mianem współczesnej łaciny. Coraz częściej funkcjonuje także jako język wykładowy w szkołach podstawowych, średnich, a zwłaszcza w wyższych.

W ten sposób studenci, którzy chcą pracować w przyszłości w wielokulturowych koncernach o światowym zasięgu lub za granicą nie tylko zapewniają sobie znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, ale także operują profesjonalnym słownictwem branżowym bez konieczności adaptacji wiedzy zawodowej do standardów wymaganych w danej dziedzinie. Takie podejście reprezentuje coraz więcej uczelni – business studies z zakresu zarządzania można odbyć np. w WSEH (Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej Bielsko-Biała): https://wseh.pl/pl/page/oferta-edukacyjna/studia-i-stopnia.html. 

Co powinny gwarantować przyszłościowe studia biznesowe?

Wysokiej jakości studia biznesowe powinny przygotować kandydata do pracy w szeroko pojętym bizesie, dlatego dobrze, jeśli poza umiejętnościami akademickimi, uczelnia oferuje możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych przy odbywaniu praktyk zagranicznych.

W ramach studiów biznesowych student powinien mieć możliwość zapoznania się z zagadnieniami ściśle ekonomicznymi, ale także z szeroko pojętą problematyką humanistyczną. Szkoła biznesowa to studia społeczne, a na takich kierunkach niezbędne są wykłady z psychologii w biznesie, korespondencji służbowej i handlowej, zarządzania marką czy zajęcia z prezentacji i negocjacji.

Jak dobrze trzeba znać angielski, żeby móc studiować biznes w tym języku?

Każda z uczelni, która oferuje business studies z wykładowym angielskim, ma własne wymagania odnośnie do poziomu znajomości języka. Zwykle określa się go w ogólnie przyjętej skali, dlatego każdy kandydat może ocenić, czy włada angielskim na poziomie, który pozwoli mu swobodnie uczestniczyć w wykładach. Niektóre uczelnie wymagają bardzo dobrej znajomości angielskiego odpowiadającej niemal poziomowi native speakera, jednak zwykle wystarcza osiągnięcie rzeczywistego poziomu B1+.

Warto nadmienić, że zwykle jednym z kryteriów przyjęcia na studia z językiem wykładowym innym niż polski jest również test kompetencji językowych, który ostatecznie przesądza o wiedzy i umiejętnościach kandydata.