Start - Aktualnosci - Jakie korzyści daje certyfikat z języka polskiego?

Jakie korzyści daje certyfikat z języka polskiego?

print as PDF

05 gru 2023

Jednym z warunków, aby zdobyć polskie obywatelstwo, jest posiadanie certyfikatu z języka polskiego na odpowiednim poziomie. Osoba, która go zdobędzie, może bez problemu porozumieć się w nie tylko w gronie przypadkowych osób, ale też w zakładzie pracy i urzędzie.

Co daje certyfikat z języka polskiego?

Na początku zastanówmy się, co daje certyfikat z języka polskiego? Jego posiadanie niesie ze sobą mnóstwo korzyści, które dają np. możliwość łatwiejszego zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego na terytorium RP. Osoby, które dysponują tym dokumentem, mogą:

  • studiować za darmo na polskich uczelniach (w języku polskim),

  • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy,

  • zwiększyć swoje szanse uzyskania karty stałego pobytu lub polskiego obywatelstwa.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji językowych, które można uzyskać po odbyciu stosownego kursu, a także zdaniu egzaminu.

Certyfikat z języka polskiego - jaki poziom języka?

Sprawdźmy, jaki poziom egzaminu wystarczy do ubiegania się o obywatelstwo polskie? Zdobycie certyfikatu jest możliwe tylko wówczas, gdy osoba wnioskująca wykaże znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1. Certyfikat polski można uzyskać na kilka sposobów. Osoby wnioskujące o niego najczęściej decydują się na zdobycie kwalifikacji językowych poprzez organizowane kursy, które kończą się egzaminami certyfikującymi. Istnieje też możliwość zdobycia certyfikatu bez konieczności zaliczania kursu. Dotyczy to osób, które posiadają:

  • świadectwo maturalne uzyskane w Polsce,

  • dyplom studiów I stopnia uzyskany w Polsce,

  • dyplom studiów II stopnia uzyskany w Polsce.

Certyfikat z języka polskiego - cena i pozostałe koszty

Osoby ubiegające się o certyfikat polski muszą opłacić wszystkie niezbędne koszty, które obejmują uczestnictwo w odpowiednim kursie (na właściwym poziomie), a także egzaminie językowym. Sprawdźmy, ile kosztuje certyfikat z polskiego? Cena zależy od uzyskanego poziomu certyfikatu. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje na poziomie B1 powinny uiścić opłatę w wysokości 150 euro. Z kolei w przypadku poziomu C1 koszt wzrasta do 180 euro. Dodatkowo (po zdaniu egzaminu) dana osoba powinna wnieść opłatę w wysokości 20 euro z tytułu sporządzenia i wydania dokumentu. Warto dodać, że certyfikat polski na Śląsku zrobisz w WSEH w Bielsku-Białej.

Reasumując, certyfikat z języka polskiego na poziomie B lub C jest kluczowym dokumentem, który może pomóc w zdobyciu dalszych kwalifikacji na terenie Polski i co najważniejsze - ułatwić porozumiewanie się w sposób płynny i zaawansowany.