Start - Aktualnosci - Kształcenie hybrydowe

Kształcenie hybrydowe

print as PDF

28 sie 2020

   W dobie pandemii Covid-19 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w połowie marca br. niemal od razu system tradycyjnego nauczania płynnie zamieniła na zdalny model kształcenia. Dzięki  wsparciu ze strony zespołu IT WSEH, kadra naukowa uczelni została przeszkolona z obsługi systemu do przeprowadzania zdalnego nauczania. Według rankingów i statystyk, tryb online został bardzo wysoko oceniony zarówno przez wykładowców WSEH, jak i samych studentów, którzy brali liczny udział w wykładach i ćwiczeniach online. Zdalna machina zadziałała bez większych problemów. Również egzaminy w ramach sesji egzaminacyjnej i obrony prac magisterskich i licencjackich zakończyły się pełnym powodzeniem. 

Jakie plany w kolejnym roku akademickim 2020/2021?
W związku z zapowiedziami o możliwości uderzenia drugiej fali pandemii Covid-19, władze uczelni planują wdrożenie kształcenia hybrydowego.   
- "W ciągu najbliższych dni zostaną wydane odpowiednie zarządzenia, z których będzie wynikało, że będziemy chcieli skupić się na kształceniu hybrydowym. Nie wyobrażamy sobie żeby całe kształcenie odbywało się w trybie zdalnym. Szczególnie jeśli chodzi o studentów I roku, którzy muszą poznać tajniki kształcenia, częściowo wykładowców i mury uczelni, dlatego będę dążył do tego aby to było kształcenie hybrydowe." - poinformował Rektor WSEH, Michał Śleziak.

W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem programu nauczania w trybie hybrydowym.
Z powodu dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa również  na terenie naszego kraju, trudno przewidzieć czy kształcenie hybrydowe będzie obowiązywało przez cały rok akademicki. Z informacji, do jakich udało nam się dotrzeć, istnieje możliwość wdrożenia częściowych zajęć dla studentów w trybie stacjonarnym, które miałyby odbywać się w uczelni z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Może okazać się, że drugi semestr będzie realizowany w 100% w trybie zdalnym. Jak zapewniają władze uczelni, będą czynione starania w kierunku oczekiwań studentów  i wykładowców WSEH, stanowiących ważne ogniowo. Oczywiście w całym procesie wdrażania nowego systemu nauczanie, kluczowe tu będą również rozporządzenia ministerialne. Uczelnie wyższe powinny korzystać ze swojej autonomii i to jest zagwarantowane ustawowo, ale to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy intensywnej współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydadzą wytyczne, które pomogą również Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej płynnie i pewnie przebrnąć przez najbliższy semestr. O całym roku akademickim 2020/2021, przy tak dynamicznie rozwijającej się sytuacji w chwili obecnej mówić nie możemy.