Start - Aktualnosci - Od 9 do 29 listopada – konieczne maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach!

Od 9 do 29 listopada – konieczne maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach!

print as PDF

17 lis 2020

W nawiązaniu do komunikatu wystosowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy, że zdalne nauczanie potrwa do 29 listopada. https://www.gov.pl/web/nauka/od-9-do-29-listopada--konieczne-maksymalne-przejscie-na-nauke-i-prace-zdalna-w-uczelniach

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. konieczne jest maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach. Minister edukacji i nauki apeluje do rektorów uczelni o uwzględnienie tej wytycznej w organizacji pracy administracji uczelni, zajęć na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów i innych form kształcenia.