Start - Aktualnosci - Owocne ćwiczenia zdalne z marketingu

Owocne ćwiczenia zdalne z marketingu

print as PDF

18 maj 2021

   Podczas ostatnich zdalnych wykładów, studenci ZARZĄDZANIA w ramach zajęć z przedmiotu "Marketing", prezentowali swoje projekty, w których zastosowali kompozycję marketingową (koncepcję 4P). Stanowi ona obszerną kategorię wzajemnie ze sobą powiązanych elementów (działań, procesów, metod i technik), wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i tworzących wspólnie zintegrowany system oddziaływania na otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa (klientów, konkurentów). Tomasz Sobel, wykładowca WSEH, zwrócił uwagę na fakt, że w procesie dydaktycznym, zwłaszcza z wykorzystaniem technik nauki na odległość, bardzo ważne jest zaangażowanie studentów do pracy w grupach. Prezentowane przez studentów projekty były na bardzo wysokim poziomie. Wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej wykorzystują platformę Microsoft Teams, która idealnie nadaje się do tworzenia wirtualnej przestrzeni spotkań na linii wykładowca - student. - Dzięki usłudze MS Teams studenci mogą współpracować w każdym miejscu i czasie oraz na każdym urządzeniu. Na ćwiczeniach tworzymy zespoły, w których studenci mają możliwość współpracy, aktywnego uczestnictwa w zajęciach i natychmiastowej reakcji zwrotnej, a to zapewnia integrację grupy i buduje relacje między uczestnikami zajęć.- informuje Tomasz Sobel, wykładowca WSEH.