Start - Aktualnosci - Pierwsze zajęcia z przedmiotu "TUTORIAL"

Pierwsze zajęcia z przedmiotu "TUTORIAL"

print as PDF

29 paź 2022

W sobotę odbyły się pierwsze zajęcia dla studentów zarządzania II stopnia z przedmiotu TUTORIAL. Zajęcia prowadziła dr Beata Terka.

Zajęcia z nowego przedmiotu mają charakter warsztatowy z elementami wykładu konwersatoryjnego. #TUTORING #WSEH #TUTORIAL

Na czym polegają zajęcia z przedmiotu TUTORIAL?

- "Zajęcia, które nazywają się tutorialem odwołują się do koncepcji tutoringu, czyli takiego wspierania w rozwoju i chodzi tu głównie o trening kompetencji miękkich. Polega to na tym, abyśmy tutaj porozmawiali o tym, jakie mamy mocne strony w myśl psychologii pozytywnej, która mówi, że to nie na deficytach i nie na brakach pracujemy, ale właśnie na tym, co w nas najsilniejsze i to jest pole do rozwoju. W związku z tym szukamy swoich zalet, swoich silnych stron, talentów rozumianych jako pewne cechy, które mamy i które możemy rozwijać. Poza tym będziemy też zajmować się określaniem celu naszych działań, czy to celów zawodowych czy naukowych, precyzowaniem tych celów i ich weryfikacją za pomocą różnych technik i narzędzi (...)".- skomentowała dr Beata Terka.

Wkrótce więcej informacji na temat TUTORIALU i dłuższa forma wywiadu.