Start - Aktualnosci - Spotkanie z ekspertem regionalnym ds. planów emerytalno-kapitałowych

Spotkanie z ekspertem regionalnym ds. planów emerytalno-kapitałowych

print as PDF

12 sty 2022

Zapraszamy na wykład otwarty, który odbędzie się w dniu 21 stycznia br. o godzinie 16.30 w auli nr 2. 
Prelegentem wykładu będzie pan Leszek Bednorz - ekspert regionalny ds. planów emerytalno-kapitałowych w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Wieloletni pracownik Domów Maklerskich i instytucji finansowych. Pracował m.in. dla DM PKO BP, PEKAO S.A., DM BPS, Dom Maklerski Michael/Strom, Fundacja GPW, PFR portal, Ban Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, TFI PZU. Posiada m.in. certyfikat z zakresu rynku finansowego i walutowego ACI Poland, kurs maklera papierów wartościowych, uczestnik Bankrisk the Stanford Game, Certyfikat "Praktyka Wyceny Przedsiębiorstw" oraz wpis na listę KNF na Agenta Firm Inwestycyjnych.

Tematyka spotkania:
- system emerytalny w Polsce,
- demografia - klucz do zrozumienia oszczędzania,
- formy oszczędzania na emeryturze (PPK/IKE/IKZE).
Wykład będzie podzielony na dwie części:
- I część - wykładowa - ok. 1,5 godz.,
- II część - dyskusja.

Zgłoszenia: do 20.01.2022 r. promocja@wseh.pl
Istnieje możliwość uczestnictwa w formie hybrydowej.