Start - Aktualnosci - W ramach Szkoły Filmu i Mediów odbył się pierwszy wykład!

W ramach Szkoły Filmu i Mediów odbył się pierwszy wykład!

print as PDF

13 sty 2022

Pierwszy wykład w ramach programu Szkoły Filmu i Mediów w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej odbył się 11 stycznia br. Tytuł  wystapienia prof. dr hab. Ewy Borkowskiej: "Dlaczego studia humanistyczne (kultura, estetyka, itp.) mają znaczenie w krajobrazie  ekonomicznego rozwoju świata/Europy/Polski". 
Prof. dr hab. Ewa Borkowska jest profesorem literatury i kultury brytyjskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, opublikowała ponad 60 artykułów na tematy związane z literaturą angielską, niemiecką, irlandzką, polską, estetyką z elementami muzyki, filozofią i sztukami wizualnymi, a także uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych w kraju, w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Kolejny wykład prof. dr hab. Ewy Borkowskiej w ramach Szkoły Filmu i Mediów odbędzie się 18.01.2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zdalnego udziału w w/w wydarzeniach.