Start - Aktualnosci - WSEH wciąż najlepszą uczelnią na Podbeskidziu - PERSPEKTYWY 2018!

WSEH wciąż najlepszą uczelnią na Podbeskidziu - PERSPEKTYWY 2018!

print as PDF

29 maj 2018

Nasza Uczelnia kolejny rok z rzędu została wybrana najlepszą na Podbeskidziu według najnowszego, prestiżowego rankingu PERSPEKTYWY 2018, znajdując się także na wysokim 14. miejscu w Polsce!

W tym roku na pozycję uczelni wpływały takie składowe jak:

 • prestiż:
  • oceniany przez kadrę akademicką,,
 • absolwenci na rynku pracy:
  • preferencje pracodawców,
  • ekonomiczne losy absolwentów,
 • siła naukowa:
  • ocena parametryczna,
  • uprawnienia habilitacyjne,
  • uprawnienia doktorskie,
  • nasycenie kadry osobami o najwyższym kwalifikacjach,
  • rozwój kadry własnej,
  • prowadzone kierunki magisterskie,
 • warunki kształcenia:
  • dostępność kadr wysoko wykwalifikowanych,
  • akredytacje,
 • innowacyjność:
  • pozyskane środki z UE,
  • efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania,
 • umiędzynarodowienie:
  • programy studiów w językach obcych,
  • studiujący w językach obcych,
  • studenci cudzoziemcy,
  • nauczyciele akademiccy z zagranicy,
  • wymiana studencka (wyjazdy),
  • wymiana studencka (przyjazdy),
  • wielokulturowość środowiska studenckiego.

Cały, szczegółowy Ranking PERSPEKTYWY 2018 - kliknij.