Start - Aktualnosci - II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem”

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem”

print as PDF

03 lip 2018

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem”, którego byliśmy inicjatorem, odbyło się po raz drugi. Tym razem spotkanie z hasłem programowym seminarium – CZŁOWIEK-WSPÓŁŻYCIE-ISTNIENIE, odbyło się w sali konferencyjnej Karczmy Żywieckiej.

Cele zrealizowanego seminarium:

- prezentacja aktualnych rozważań naukowych z różnych dyscyplin wiedzy przez uczonych,

- przedstawienie realiów dotyczących trudności z wdrażaniem w Polsce filozofii współistnienia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- omówienie problemów praktyki zarządzania zrównoważonym rozwojem przez przedstawicieli instytucji publicznych, NGO oraz praktyków biznesu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele z wielu różnych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele samorządu, NGO, policji, straży granicznej, wojska oraz innych instytucji publicznych.

Na zakończenie konferencji pracownicy WSEH oraz studenci podziękowali JM Rektor dr Iwonie Kłósce za pierwszą kadencję na stanowisku rektora.

Po konferencji udało nam się porozmawiać z prelegentami, którzy wzięli udział w seminarium:

Dr Jadwiga Kaźmierczak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wystąpiła z prezentacją pod tytułem: „Waleologia  interdyscyplinarna nauka o zdrowiu”.

WALEOLOGIA – PROMOCJA ZDROWIA

Jak możemy zdefiniować pojęcie WALEOLOGII?

 „Waleolodzy pojmują zdrowie dość szeroko, jako efekt dbania o siebie i o innych. Tak więc nie ograniczają tej troski tylko do tego, co nazywa się medycyną. Zdrowie to coś więcej, zatem to interdyscyplinarne pojęcie, które łączy w sobie kulturę fizyczną, socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, sztukę, a także filozofię. Misją waleologii jest niesienie pomocy ludziom. Chodzi o to, aby przez styl i warunki życia oraz nawyki zdrowotne mogli oni osiągnąć zdrowie fizyczne, a także duchowe spełnienie. Zdrowie nie jest domeną medycyny. Jest ono tworzone i odczuwane przez ludzi w ich codziennym życiu. Zdrowie to również efekt troski o siebie i innych”  skomentowała dr Jadwiga Kaźmierczak.

Po konferencji udało nam się również porozmawiać z Panem dr hab. prof. Wiesławem Wójcikiem z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Polskiej Akademii Nauk Instytutu Historii Nauk, którego wystąpienia pod tytułem „Wielowymiarowość współżycia (kontekst społeczny i osobowy) w perspektywie zarządzania zrównoważonym rozwojem” również mogliśmy posłuchać.

 „Pochyliłem się nad zagadnieniem wielowymiarowości współżycia międzyludzkiego, aspektów osobowych i społecznych w kontekście organizacji pracy różnych firm, które mają tę potrzebę i konieczność rozwoju, a zarazem pełnej stabilizacji”.

Więcej informacji na temat prelegentów i wystąpień naukowych w w/w konferencji znajdziecie Państwo tutaj.