Start - Aktualnosci - "Zachowania organizacyjne"- podsumowania

"Zachowania organizacyjne"- podsumowania

print as PDF

15 maj 2022

Menedżerowie w ramach zajęć- „Zachowania organizacyjne” analizowali podczas zjazdu dla studentów niestacjonarnych sposób zachowania się jednostek w zbiorowościach ludzkich różnego rodzaju. Jak podkreśla jedna z uczestniczek zajęć - menedżerka Paulina Pasternak- „Podstawowym instrumentem kształtowania zachowań organizacyjnych pożądanych dla organizacji jest komunikacja wewnętrzna”. Prowadzący zajęcia, Tomasz Sobel zwraca uwagę, że podstawową korzyścią efektywnej komunikacji wewnętrznej jest zrozumienie strategii i celów firmy przez pracowników. Dzięki temu są oni w stanie szybciej reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz skutecznie włączać się w zachodzące w przedsiębiorstwie zmiany organizacyjne. -„Dziękuję studentom za wysoki poziom wymiany doświadczeń i coraz większą jakość i efektywność pracy podczas prowadzonych zajęć” dodaje Tomasz Sobel.