Start - Aktualnosci - Zdjęcia z pierwszej debaty oksfordzkiej

Zdjęcia z pierwszej debaty oksfordzkiej

print as PDF

07 kwi 2018

Pierwsza debata oksfordzka za nami! Jej tematem była: Ewolucja miasta. Od "powtarzalnych rozwiązań" do "miasta umysłu i pomysłu". Naprzeciwko siebie zasiadły dwa, sześcioosobowe zespoły Studentów, które na przemian starały się bronić i obalać postawione tezy.

Całość wydarzenia rozpoczęła się od przemówienia JM Rektor Iwony Kłóski oraz Poseł na Sejm RP Mirosławy Nykiel. Następnie wykład ekspercki wygłosiła Joanna Wróblewska-Jachna - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologi. Po tej części Marszałek - Kamil Martyniak, zarządził aby Studenci zmierzyli się z postawionymi tezami:

  • Teza I: Rozwój infrastruktury miasta jest zgodny z historycznymi uwarunkowaniami zagospodarowania terenu. 
  • Teza II: Działania podejmowane przez władze lokalne są skuteczne (w perspektywie ostatnich 10 lat).
  • Teza III: Różnorodność oferty edukacyjnej jest gwarancją rozwoju miasta.

Po zakończeniu tego etapu, czuwający nad całością Marszałek pozwolił zebranej publiczności na zadawanie pytań związanych z tematem debaty. Wywiązała się bardzo ciekawa wymiana poglądów, która być może będzie kontynuowana już podczas trzeciej debaty! W następnej kolejności czteroosobowa Kapituła udała się na obrady, aby wyłonić zwycięzcę czwartkowej debaty oksfordzkiej, objętej honorowym patronatem Profesora Jeszego Buzka - został  nim Tomasz Sidorczuk, student Akademii Techniczno-Humanistycznej. Pani Poseł Mirosława Nykiel oraz Pani Aleksandra Kieczek - prezes Stowarzyszenia Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu wręczyły zwycięzcy nagrody: wyjazd do Sejmu oraz prezent od sponsora debat, firmy FORTEM. Pani Poseł była jednak pod wielkim wrażeniem wszystkich uczestników, dlatego zmieniła pierwotne ustalenia i oprócz zwycięzcy, nagrodziła wszystkich dwunastu członków zespołów! Na samo zakończenie każdy Student otrzymał od JM Rektor certyfikat uczestnictwa w pierwszej debacie oksfordzkiej.

Już teraz zapraszamy na kolejne debaty:

  • 26.04.2018, godz. 13:00 - Miasto jako inkubator przedsiębiorczości,
  • 25.05.2018, godz. 13:00 - W kierunku miasta innowacyjnego?

Weź udział!

Zachęcamy do obejrzenia bogatej galerii zdjęć z tego wydarzenia!