Start - Dev - Conferences - Marketing edukacji: nowe podejście do promowania usług edukacyjnych

Marketing edukacji: nowe podejście do promowania usług edukacyjnych

print as PDF

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do promocji usług edukacyjnych w świetle najnowszych badań w zakresie procesów komunikacji, kodów socjolingwistycznych, badań marketingowych, hierarchii potrzeb, sposobów motywacji i analizy grup docelowych. Zakresy tematyczne:
a) zmieniające się potrzeby edukacyjne konkretnych grup odbiorców usług edukacyjnych,
b) rodzaje motywacji do korzystania z usług edukacyjnych i sposoby ich stymulacji,
c) kody socjolingwistyczne a efektywność procesów komunikacyjnych,
d)wykorzystanie narzędzi multimedialnych w promocji usług edukacyjnych,
e) marketing ogólny a marketing usług edukacyjnych- podobieństwa i różnice.

Polski
Bielsko-Biała
o
26 lut 2014