Start - Dev - Conferences - 'The Surplus of Culture: Sense, Common-sense, Non-sense'

'The Surplus of Culture: Sense, Common-sense, Non-sense'

print as PDF

Tematy konferencji dotyczyły takich zagadnień jak nadmiar w kulturze, sens, zdrowy rozsądek i nonsens. W kilkunastu sekcjach tematycznych badano na ile zasadne jest stwierdzenie, że kultura popularna finalizuje kierunek zapoczątkowany przez europejskie tradycje oświeceniowe, tj. przejście od społeczeństw reprodukujących tradycję do społeczeństw wytwarzających tradycję, a na ile kultura popularna raczej utrwala mity, sposoby myślenia i stereotypy. Badano na ile prawdziwe jest twierdzenie, że kultura popularna, czerpiąc z europejskiej tradycji opowiada się za tożsamością zadaną, konstruowaną i wymagającą aktywności, a nie wyłącznie daną, przyjmowaną biernie.

Polski
Ustroń
w
16 wrz 2009