Start - Dev - Study - Ocena skuteczności i efektywności rekrutacji na stanowiska menedżerskie w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza

Ocena skuteczności i efektywności rekrutacji na stanowiska menedżerskie w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza

print as PDF

Projekt dotyczy skutecznej i efektywnej rekrutacji na stanowiska menedżerskie, w tym:
a) rozróżnienie pojęć skuteczności i efektywności rekrutacji,
b) metody i narzędzia rekrutacji na stanowisko menedżerskie,
c) profesjonalizm rekrutacji,
d) zdolność weryfikacji wiedzy kandydatów przez rekruterów pod kątem jej praktycznego zastosowania,
e) innowacje w procesie rekrutacji,
f) kontekst i funkcjonujące w literaturze przedmiotu interpretacje pojęcia menedżera (np. menedżer a lider - rozróżnienie osobowości),
g) weryfikacja naturalnych cech przywódczych,
h) stres jako źródło motywacji wewnętrznej menedżera,
i) źródła motywacji wewnętrznej menedżerów,
j) funkcjonowanie menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy,
k) metody oceny skuteczności i efektywności rekrutacji na stanowiska menedżerskie, w tym bariery tej ewaluacji.

Polski
dr Katarzyna Zięba
Data: 
Od piątek, 1 Kwiecień, 2016 do sobota, 31 Grudzień, 2016